Ελένη Σαρλάνη - Νικητάκη, DDS, PHD - Γναθολόγος

sarlani2

ΣΠΟΥΔΕΣ – ΠΤΥΧΙΑ

1996: Πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

2001: Ειδίκευση στις Κροταφογναθικές Δυσλειτουργίες και το Στοματοπροσωπικό Πόνο, Οδοντιατρική Σχολή Maryland, USA

2002: Diploma, American Board of Orofacial Pain (Δίπλωμα εξάσκησης της ειδικότητας στις ΗΠΑ - με εξετάσεις)

2003: Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στις Στοματικές και Κρανιοπροσωπικές Βιολογικές Επιστήμες (Oral and Craniofacial Biological Sciences), στον κλάδο της Νευροεπιστήμης (Neuroscience Track), Οδοντιατρική Σχολή Maryland, USA

2004: Fellowship Certificate, American Academy of Oral Medicine

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

2003-2006: Επίκουρη Καθηγήτρια του τομέα Διαγνωστικών Επιστημών και Παθολογίας, Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Maryland, Baltimore, USA

2003-2006: Συνδιευθύντρια, Κλινική Προσωπικού Πόνου (Brotman Facial Pain Clinic), Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Maryland, Baltimore, USA

2007-: Ιδιωτικό Ιατρείο, Κηφισιά:  Αποκλειστική αντιμετώπιση Κροταφογναθικών Δυσλειτουργιών και Στοματοπροσωπικού Πόνου

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 1. Graduate Research Assistantship, Πανεπιστήμιο Maryland, Baltimore, USA (2000-2003).
 2. Graduate Merit Award, Πανεπιστήμιο Maryland, Baltimore, USA (2001-2002).
 3. First Place Award, University of Maryland Graduate Research Conference, Neuroscience Discipline, Πανεπιστήμιο Maryland, Baltimore, USA.
 4. Society for Neuroscience Chapters Student Travel Award for presentation of the work entitled “Central pain processing differences related to gender and temporomandibular disorders” (παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής) at the 2003 Society for Neuroscience Annual Meeting.
 5. Member of the Honor Society of Phi Kappa Phi in recognition of academic excellence (GPA of postgraduate/graduate studies: 4.0).

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 • American Academy of Orofacial Pain
 • European Association of Oral Medicine
 • Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας
 • Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης
 • Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας Στόματος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Περισσότερες από 30 δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε Ελληνικά και Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά
 • Συμμετοχή με περισσότερες από 40 εισηγήσεις και ανακοινώσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια
 • Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: "Γνωστικό και Εκπαιδευτικό Αντικείμενο της Αλγολογίας" της Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Evidence for indirect effects of pain catastrophizing on clinical pain among myofascial temporomandibular disorder participants: The mediating role of sleep disturbance. Buenaver LF, Quartana PJ, Grace EG, Sarlani E, Simango M, Edwards RR, Haythornthwaite JA, Smith MT. Pain. 2012 Jun;153(6):1159-66.

Quantitative somatic sensory testing and functional imaging of the response to painful stimuli before and after cingulotomy for obsessive-compulsive disorder (OCD). Greenspan JD, Coghill RC, Gilron I, Sarlani E, Veldhuijzen DS, Lenz FA. Eur J Pain. 2008 Nov;12(8):990-9.

Temporal summation of pain characterizes women but not men with temporomandibular disorders. Sarlani E, Garrett PH, Grace EG, Greenspan JD. J Orofac Pain. 2007 Fall;21:309-17.

Why look in the brain for answers to temporomandibular disorder pain? Sarlani E, Greenspan JD. Cells Tissues Organs. 2005;180(1):69-75.

Orofacial pain--Part I: Assessment and management of musculoskeletal and neuropathic causes. Sarlani E, Balciunas BA, Grace EG. AACN Clin Issues. 2005;16(3):333-46.

Orofacial Pain--Part II: Assessment and management of vascular, neurovascular, idiopathic, secondary, and psychogenic causes. Sarlani E, Balciunas BA, Grace EG. AACN Clin Issues. 2005 Jul-Sep;16(3):347-58.

Trigeminal neuralgia in a patient with multiple sclerosis and chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy. Sarlani E, Grace EG, Balciunas BA, Schwartz AH. J Am Dent Assoc. 2005 Apr;136(4):469-76.

Synchronous occurrence of ipsilateral synovial chondromatosis of the temporomandibular joint and pleomorphic adenoma of the parotid gland. Sarlani E, Nikitakis NG, Papadimitriou JC, Ord RA. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2004 Jul;98(1):69-75.

Allodynia in patients with post-stroke central pain (CPSP) studied by statistical quantitative sensory testing within individuals.Greenspan JD, Ohara S, Sarlani E, Lenz FA. Pain. 2004 Jun;109(3):357-66.

Evidence for up-regulated central nociceptive processing in patients with masticatory myofascial pain. Sarlani E, Grace EG, Reynolds MA, Greenspan JD. J Orofac Pain. 2004 Winter;18(1):41-55.

Facial pain as first manifestation of lung cancer: a case of lung cancer-related cluster headache and a review of the literature. Sarlani E, Schwartz AH, Greenspan JD, Grace EG. J Orofac Pain. 2003 Summer;17(3):262-7.

Chronic paroxysmal hemicrania: a case report and review of the literature. Sarlani E, Schwartz AH, Greenspan JD, Grace EG.J Orofac Pain. 2003;17:74-8.

Evidence for generalized hyperalgesia in temporomandibular disorders patients. Sarlani E, Greenspan JD. Pain. 2003 Apr;102(3):221-6.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Δ. Δροσίνη 16, Κηφισιά, 3ος όροφος
Τ. 210 8015694

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ (Στοματολόγος)
κινητό: 6939008507
email: nnikitakis1@yahoo.com

ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΛΑΝΗ-ΝΙΚΗΤΑΚΗ (Γναθολόγος)
κινητό: 6937231470
email: esarlani@yahoo.com